Planerade driftstopp 11 juni och 12 juni

Natten mellan den 11-12 juni kommer vi göra ett kort driftstopp av elförsörjningen till vård nod vid Kyrkerud i Årjäng på grund av uppgradering av batteribackuper. Driftstoppet är planerat till klockan 00:00-01:00. Det kan gå snabbare också.

Kvällen den 12 juni efter klockan 18:00 kommer vi att göra samma driftstopp på ytterligare fyra noder: Vännacka, Åsen, Svensbyn, Töcksfors

Dessa stopp kommer ske under kvällen. Lite svårt att meddela exakta tider då det är resväg mellan noderna och svårt att uppskatta exakt tidsåtgång för varje stopp.

För mer information kolla på Årjängs Nät driftstatussida:
https://www.arjang.se/sv/Arjangs-fibernat/Driftstatus/

Välkommen till Nordmarkens Fiberförenings hemsida

Nordmarkens Fiberförening är en paraplyorganisation för sex av Årjängs kommuns fiberföreningar – HolmedalsNet, Karlanda Fiber, SellNet, Silbodal Norra Fibernät, Töcknet och Vatt-Net. Vi samarbetar med det kommunala bolaget Årjängs Nät för driften av fibernätet.

Är du intresserad av en nyanslutning så använd gärna vår ”Intresseanmälan” . Då kommer berörd förening göra en offert och återkomma till dig. Har de några funderingar så kontaktar de dig.

Det är viktigt vid ägarbyte att ett nytt avtal tecknas med den nya ägaren. Via ”Ägarbyte” kan du fylla i nödvändiga uppgifter så återkommer respektive förening med nödvändiga blanketter.

Har du några andra funderingar så går det bra att skicka en förfrågan via ”Kontakt”. Vi skickar då vidare frågan till berörd förening. Till några av föreningarna finns direktlänkar till respektive förenings egen hemsida via menyalternativet ”Föreningar”.

Via menylänkarna ”Driftstatus” och ”Felanmälan” kommer du direkt till Årjängs Näts sidor där information av bland annat planerade driftstopp publiceras. Har du några problem med din anslutning så kontakta i första hand din tjänsteleverantör för felsökan.