Planerat avbrott måndag 9 november kl. 00-06

Natten mellan den 8-9 november kl. 00:00-06:00 kommer Årjängs Nät byta en skadad fiberkabel. Det är ett omfattande arbete som berör alla anslutna kunder i varierande omfattning. Arbetet genomförs under natten för att så få som möjligt ska påverkas.

Observera att din anslutning kan börja fungera när som helst under den avsatta tiden.

Om din anslutning inte fungerar igen under måndagen den 9 november efter kl 06:00 gör följande steg:

Kontrollera först om Årjängs Nät har uppdaterat statusen på sin hemsida ( https://www.arjang.se/sv/Arjangs-fibernat/Driftstatus/ ) eller Facebook (sök ”Årjängs Nät”) om jobbet dragit ut på tiden av någon anledning.
Prova starta om din utrustning samt medieomvandlaren (den vita boxen på väggen).
Kontakta din tjänsteleverantör och gör en felanmälan.

Brev och driftsinformation

Många har fått ett brev från Telia angående att Årjängs Nät har beslutat att byta driftsansvarig från Telia Öppen Fiber till MittNät. Där var även en prislista bifogad som gällde företagsabonnemang. Brevet är felutskickat och alla privatkunder kommer få ett nytt brev från Telia där detta framgår. Telia beklagar det inträffade.

Under perioden 4-15 maj kommer driften av nätet flyttas från nuvarande driftsansvarig Telia Öppen Fiber till MittNät där Årjängs Nät numera är delägare. De allra flesta kommer att kunna ha kvar sin nuvarande operatör och blir det några förändringar kommer du få information i förväg om vad som gäller. Mer att läsa finns på Årjängs Näts hemsida:
https://www.arjang.se/sv/Arjangs-fibernat/Om-oss/Nyheter/Omlaggning-av-fibernatet/