Karlanda Fiber

Vi vill tacka alla områdesansvariga och övriga som bidragit med utbyggnaden av vårat fibernät.