karlandafiber

Årsmöte Karlanda Fiberförening
Hämnäs Bygdegård torsdag 26 maj kl.19:00.
Vi bjuder på kaffe med tilltugg.
 
Vi vill tacka alla områdesansvariga och övriga som bidragit med utbyggnaden av vårat fibernät.

 
Välkomna                                                                        Styrelsen.