Information till våra medlemmar som vill beställa tjänster, men inte har svenskt personnummer.
Många av våra medlemmar har en fastighet och har installerat fiber. De frågar hur de skall kunna beställa tjänster när de inte har ett svenskt personnummer.
Vi har ställt frågan till  tjänsteleverantörerna och här är svaren från de oika leverantörerna som vi fått svar från:

BOXER: Har nu ändrat sig igen! För att bli kund hos boxer MÅSTE man ha ett svenskt personnummer!
              (Uppdaterat 2016.03.03)

TELIA: "Bästa sättet att göra detta på är att komma till butiken i Karlstad med köpebrev på bostad samt ID-handling så lägger vi en beställning."

TYFON: "Man får ringa in till oss för att göra en beställning. Vi kommer fakturera kunden till dennes e-post adress om dom har en permanent adress i utlandet." Tyfon Svenska AB, 08 546 00 000

UNIVERSAL TELECOM:  "För kunderna som inte har ett svenskt personnummer kräver vi depositionsavgift (750 kr). Efter att depositionsavgiften är betald startar vi upp tjänsten. Depostion återbetalas efter 6 månader."

ALLTELE: "De får ringa in till oss, för en beställning. De kommer att få betala en deposition på 750 kr om de inte har ett svenskt personnummer.
"