Vatt-Net

Styrelserepresentanter       Telefon        E-post
Henrik Nilsson, Lakeviken  +47 94 13 53 50   henrik@prosjekteringspartner.no
Johan Västsäter, Leverhögen 070 630 34 77     johan@vastsater.se
Mats Höglund, Leverhögen     0573 350 51       matshoglundv@hotmail.com
Viktor Hultfeldt, Slämtegen 072 524 80 04     slemtegen@gmail.com
Thore Danielsson, Slämtegen 070 381 18 54     ngtmk@telia.com
Kent-Olov Olsson, Ö:a Näs   070 675  99 85    kent-olov@swipnet.se
Claes Åberg, Risviken       073 979 48 34     claes.vattnet@gmail.com
Rolf Emanuelsson, V:a Näs   070 208 49 71     rolf.gate@gmail.com
Marianne Gunnegård, V:a Näs 073 721 41 85     mariannegunnegard@gmail.com

Dokument (i PDF-format)
Årsmotesprotokoll 2016
Årsmotesprotokoll 2015
Verksamhetsberättelse 2015
Årsmotesprotokoll 2014
Årsmotesprotokoll 2013
Extra stämma 2013 – Nya stadgar