Styrelserepresentanter                               E-post
Henrik Nilsson, Lakeviken +47 94 13 53 50            henrik@prosjekteringspartner.no        
Johan Västsäter, Leverhögen 070 630 34 77           johan@vastsater.se
Mats Höglund, Leverhögen    0573 350 51              matshoglundv@hotmail.com
Viktor Hultfeldt, Slämtegen 072 524 80 04              slemtegen@gmail.com         
Thore Danielsson, Slämtegen 070 381 18 54          ngtmk@telia.com
Kent-Olov Olsson, Ö:a Näs   070 675  99 85            kent-olov@swipnet.se             
Claes Åberg, Risviken       073 979 48 34                  claes.vattnet@gmail.com
Rolf Emanuelsson, V:a Näs   070 208 49 71             rolf.gate@gmail.com
Marianne Gunnegård, V:a Näs 073 721 41 85         mariannegunnegard@gmail.com