Välkommen till Nordmarkens Fiberförenings hemsida

Nordmarkens Fiberförening är en paraplyorganisation för sex av Årjängs kommuns fiberföreningar – HolmedalsNet, Karlanda Fiber, SellNet, Silbodal Norra Fibernät och Töcknet. Vi samarbetar med det kommunala bolaget Årjängs Nät för driften av fibernätet.

Är du intresserad av en nyanslutning så använd gärna vår ”Intresseanmälan” . Då kommer berörd förening göra en offert och återkomma till dig. Har de några funderingar så kontaktar de dig.

Det är viktigt vid ägarbyte att ett nytt avtal tecknas med den nya ägaren. Via ”Ägarbyte” kan du fylla i nödvändiga uppgifter så återkommer respektive förening med nödvändiga blanketter.

Har du några andra funderingar så går det bra att skicka en förfrågan via ”Kontakt”. Vi skickar då vidare frågan till berörd förening. Till några av föreningarna finns direktlänkar till respektive förenings egen hemsida via menyalternativet ”Föreningar”.

Via menylänkarna ”Driftstatus” och ”Felanmälan” kommer du direkt till Årjängs Näts sidor där information av bland annat planerade driftstopp publiceras. Har du några problem med din anslutning så kontakta i första hand din tjänsteleverantör för felsökan.